Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kjerneelementer

Dramatiske uttrykksformer

Rytmiske prosesser

Estetiske opplevelser

Kulturforståelse