Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • improvisere med kroppsbevegelser og kreativ bruk av visual vernacular for å skape kunstneriske uttrykk
 • presentere
  egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser, rytme og dans både individuelt og i gruppe
 • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
 • utforske
  og
  bruke
  ulike former for skrevne tekster som utgangspunkt for visuelle uttrykk som tegnspråkpoesi, dans og drama
 • kunne overføre bevegelse og handling til et skriftlig format i form av tekst og grafisk notasjon
 • kunne
  reflektere
  over og
  bruke
  fagbegreper om hvordan bruk av instrumenter kan påvirke dramatiske forløp
 • bruke
  digitale verktøy i arbeid med egne og andres framføringer
 • utvikle
  og
  bruke
  enkle kulisser, rekvisitter og kostymer til riktige formål og
  utforske
  forskjellige lysteknikker
 • drøfte
  særtrekk ved tegnspråkteater og tegnspråkpoesi, og
  sammenligne
  det med ulike kunstuttrykk fra andre kulturer, inkludert samisk kultur
 • reflektere
  over hvordan kulturelle uttrykk kan spille ulike roller for utvikling av individers og gruppers identitet

Underveisvurdering