Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

  • improvisere med kroppsbevegelser og kreativ bruk av visual vernacular for å skape kunstneriske uttrykk
  • presentere egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser, rytme og dans både individuelt og i gruppe
  • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
  • utforske og bruke ulike former for skrevne tekster som utgangspunkt for visuelle uttrykk som tegnspråkpoesi, dans og drama
  • kunne overføre bevegelse og handling til et skriftlig format i form av tekst og grafisk notasjon
  • kunne reflektere over og bruke fagbegreper om hvordan bruk av instrumenter kan påvirke dramatiske forløp
  • bruke digitale verktøy i arbeid med egne og andres framføringer
  • utvikle og bruke enkle kulisser, rekvisitter og kostymer til riktige formål og utforske forskjellige lysteknikker
  • drøfte særtrekk ved tegnspråkteater og tegnspråkpoesi, og sammenligne det med ulike kunstuttrykk fra andre kulturer, inkludert samisk kultur
  • reflektere over hvordan kulturelle uttrykk kan spille ulike roller for utvikling av individers og gruppers identitet

Underveisvurdering