Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • utforske og beskrive noen dramatiske grunnelementer
  • dramatisere enkle handlingsforløp alene og sammen med andre
  • utforske og sammenligne digitale verktøy og bruke dem i dramatiske uttrykksformer og rytmiske prosesser
  • improvisere ulike former for bevegelse til ulike rytmer og aktiviteter
  • utvikle og presentere kreativ bruk av tegnspråk, tegnspråkpoesi, visualisert sang og rytmeinstrumenter i enkle samspill
  • utvikle og bruke enkle kostymer og rekvisitter
  • utforske og sammenligne ulike former for kulisser
  • utforske og sammenligne ulike sjangre og virkemidler i tegnspråkpoesi fra både Norge og andre land
  • analysere og drøfte norske, samiske og andre kulturers uttrykksformer
  • drøfte bruksområder for instrumenter og bruke grunnleggende fagbegreper knyttet til temaet

Underveisvurdering