Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske
  og
  beskrive
  noen dramatiske grunnelementer
 • dramatisere enkle handlingsforløp alene og sammen med andre
 • utforske
  og
  sammenligne
  digitale verktøy og
  bruke
  dem i dramatiske uttrykksformer og rytmiske prosesser
 • improvisere ulike former for bevegelse til ulike rytmer og aktiviteter
 • utvikle
  og
  presentere
  kreativ bruk av tegnspråk, tegnspråkpoesi, visualisert sang og rytmeinstrumenter i enkle samspill
 • utvikle
  og
  bruke
  enkle kostymer og rekvisitter
 • utforske
  og
  sammenligne
  ulike former for kulisser
 • utforske
  og
  sammenligne
  ulike sjangre og virkemidler i tegnspråkpoesi fra både Norge og andre land
 • analysere
  og
  drøfte
  norske, samiske og andre kulturers uttrykksformer
 • drøfte
  bruksområder for instrumenter og
  bruke
  grunnleggende fagbegreper knyttet til temaet

Underveisvurdering