Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier