Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • utforske ulike teateruttrykk gjennom lek og dramatisering
  • beskrive opplevelser gjennom språk og bevegelse
  • utforske og leke med kroppsspråk, mimikk og håndformer
  • beskrive og samtale om kreativ bruk av tegnspråk
  • gjennomføre og presentere dans, samspill og visualisert sang
  • utforske og bruke kostymer og rekvisitter
  • leke med og presentere rytmeuttrykk i ulike tempo
  • utforske noen instrumenter og bruke dem til lek og aktiviteter

Underveisvurdering