Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • utforske
  ulike teateruttrykk gjennom lek og dramatisering
 • beskrive
  opplevelser gjennom språk og bevegelse
 • utforske
  og leke med kroppsspråk, mimikk og håndformer
 • beskrive
  og samtale om kreativ bruk av tegnspråk
 • gjennomføre
  og presentere
  dans, samspill og visualisert sang
 • utforske
  og bruke
  kostymer og rekvisitter
 • leke med og presentere
  rytmeuttrykk i ulike tempo
 • utforske
  noen instrumenter og bruke
  dem til lek og aktiviteter

Underveisvurdering