Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Timetall

Barnetrinnet

TrinnTimer totalt
1.–7. trinn285 timer

Ungdomstrinnet

TrinnTimer totalt
8.–10. trinn85 timer