Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • bruke
  grunnelementer i drama og
  utvikle
  egne spill ved å skrive manus med dialog og sceneanvisninger
 • improvisere ut fra tekst og visuelt materiale for å
  utvikle
  egne uttrykk
 • utvikle
  og
  presentere
  tegnspråkpoesi og
  gjøre rede for
  og begrunne valg av sjangre og virkemidler
 • bruke
  relevante faglige begreper i presentasjon av et selvvalgt arbeid innenfor drama og rytmikk
 • bruke
  digitalt opptaksutstyr, rytmiske instrumenter og lysteknikk i egne oppsetninger
 • utvikle
  egne danseuttrykk med utgangspunkt i visuelle og rytmiske inntrykk fra egen kultur, samisk kultur og internasjonal kultur
 • utvikle
  og
  bruke
  kostymer, rekvisitter og kulisser som passer til formålet
 • drøfte
  og
  reflektere
  rundt teater, film og musikk som kunst og kulturelle uttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan teater, film og musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur, og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike kulturelle uttrykksformer
 • utforske
  og
  drøfte
  musikken og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering