Medie- og informasjonskunnskap (MIN01‑03)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
SAM3048Medie- og informasjonskunnskap 1
SAM3049Medie- og informasjonskunnskap 2
SAM3050Medie- og informasjonskunnskap 2, munnleg-praktisk