Medie- og informasjonskunnskap (MIN01‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar