Mat og helse samisk (MHE02‑02)
Kjerneelementer

Helsefremmende kosthold

Bærekraftige matvaner og bærekraftig forbruk

Mat og måltider som identitets- og kulturuttrykk