Mat og helse samisk (MHE02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke
  redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke
  sansene til å
  utforske
  og
  vurdere
  matens smak og tekstur og til å
  utforske
  anretning av mat
 • kjenne igjen og
  beskrive
  grunnsmaker og
  utforske
  og diskutere hvordan smak kan påvirke matpreferanser og matvalg
 • bruke
  oppskrifter i matlaging, også muntlige, og regne ut og
  vurdere
  mengden i porsjonene, både med og uten bruk av digitale ressurser
 • vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktige for god helse
 • bruke
  matmerking og kostmodeller til å sette sammen et sunt, variert og bærekraftig kosthold og
  reflektere
  rundt valgene sine
 • bruke
   digitale ressurser til å
  sammenligne
  og 
  drøfte
   produktinformasjon og reklame i ulike medier
 • ta vare på, bearbeide og utnytte råvarer på en bærekraftig måte
 • bruke
  tradisjonell kunnskap om matforbruk og
  reflektere
  over eget matforbruk
 • lage mat på bål og andre tradisjonelle arenaer for matlaging og samtale om måltidsskikker i goahti/goahte/gåetie/lávvu og hvordan sosialt fellesskap rundt måltider kan bidra til å styrke god helse
 • lage måltider fra egen kultur og andre kulturer og
  sammenligne
  råvarebruk og måltidsskikker, og
  reflektere
  over hvordan mattradisjoner henger sammen med natur og levevis i ulike områder

Underveisvurdering