Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
 • kjenne igjen og beskrive grunnsmaker og utforske og diskutere hvordan smak kan påvirke matpreferanser og matvalg
 • bruke oppskrifter i matlaging, også muntlige, og regne ut og vurdere mengden i porsjonene, både med og uten bruk av digitale ressurser
 • vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktige for god helse
 • bruke matmerking og kostmodeller til å sette sammen et sunt, variert og bærekraftig kosthold og reflektere rundt valgene sine
 • bruke digitale ressurser til å sammenligne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medier
 • ta vare på, bearbeide og utnytte råvarer på en bærekraftig måte
 • bruke tradisjonell kunnskap om matforbruk og reflektere over eget matforbruk
 • lage mat på bål og andre tradisjonelle arenaer for matlaging og samtale om måltidsskikker i goahti/goahte/gåetie/lávvu og hvordan sosialt fellesskap rundt måltider kan bidra til å styrke god helse
 • lage måltider fra egen kultur og andre kulturer og sammenligne råvarebruk og måltidsskikker, og reflektere over hvordan mattradisjoner henger sammen med natur og levevis i ulike områder

Underveisvurdering