Mat og helse samisk (MHE02‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister