Mat og helse samisk (MHE02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • planlegge
  og
  bruke
  egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke
  sansene til å
  vurdere
  kvaliteten på matvarer,
  utforske
  og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
 • skape og prøve ut nye retter fra lokale matressurser
 • drøfte
  hvordan kosthold kan bidra til god helse og
  bruke
  digitale ressurser til å
  vurdere
  eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
 • gjøre rede for
  og kritisk
  vurdere
  påstander, råd og informasjon om kosthold og helse
 • kritisk
  vurdere
   informasjon om matproduksjon og
  drøfte
  hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
 • utforske
  klimaavtrykket til matvarer og forklare hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerheten
 • bruke
  samiske begreper knyttet til slakting og oppdeling av dyr, sløying og filetering av fisk og 
  beskrive
  hvordan de forskjellige delene utnyttes
 • utforske
  tradisjonelle konserveringsmetoder som salting, tørking og røyking i ulike matregioner
 • lage mat fra egen kultur, nordlige kulturer, urfolkskulturer og andre kulturer og
  sammenligne
  mattradisjoner og forklare hvordan identitet og tilhørighet blir uttrykt og formidlet gjennom mat og måltider

Underveisvurdering

Standpunktvurdering