Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • planlegge og bruke egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
  • skape og prøve ut nye retter fra lokale matressurser
  • drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
  • gjøre rede for og kritisk vurdere påstander, råd og informasjon om kosthold og helse
  • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
  • utforske klimaavtrykket til matvarer og forklare hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerheten
  • bruke samiske begreper knyttet til slakting og oppdeling av dyr, sløying og filetering av fisk og beskrive hvordan de forskjellige delene utnyttes
  • utforske tradisjonelle konserveringsmetoder som salting, tørking og røyking i ulike matregioner
  • lage mat fra egen kultur, nordlige kulturer, urfolkskulturer og andre kulturer og sammenligne mattradisjoner og forklare hvordan identitet og tilhørighet blir uttrykt og formidlet gjennom mat og måltider

Underveisvurdering

Standpunktvurdering