Mat og helse samisk (MHE02‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter