Kompetansemål og vurderingMat og helse samisk (MHE02‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • følge prinsipper for god hygiene i forbindelse med matlaging
 • bruke
  redskaper, rom- og vektmål og enkle teknikker i forbindelse med matlaging
 • kjenne igjen smaker i mat og undre seg over hvorfor smak er noe vi opplever ulikt
 • fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat og hvorfor det er viktig for helsen
 • delta i høsting av lokale matvarer og i dyrking av mat for bruk i matlaging
 • utnytte lokale matvarer i matlaging og
  presentere
  leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid
 • ta vare på maten, forklare hvorfor det er viktig å gjøre det og fortelle om tradisjonelle måter å behandle organisk avfall på
 • gjennomføre
   måltider rundt et bål og andre tradisjonelle arenaer og
  bruke
  fortellinger til å
  reflektere
  over sikkerhet og hensyn til naturen
 • lage enkle og varierte måltider og samtale om måltidsskikker fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer, og om verdien av å spise sammen med andre

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i mat og helse på 1., 2., 3. og 4. trinn når de lager mat og måltider og når de samtaler om hvordan matvalg og måltider kan påvirke helsen vår og verdenen vi lever i.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske oppgaver på kjøkkenet og andre egnede læringsarenaer. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i mat og helse. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetanse til å lage tradisjonelle måltider som gir grunnlag for god helse og til å bli bevisste forbrukere.