Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • følge prinsipper for god hygiene i forbindelse med matlaging
 • bruke
  redskaper, rom- og vektmål og enkle teknikker i forbindelse med matlaging
 • kjenne igjen smaker i mat og undre seg over hvorfor smak er noe vi opplever ulikt
 • fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat og hvorfor det er viktig for helsen
 • delta i høsting av lokale matvarer og i dyrking av mat for bruk i matlaging
 • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere
  leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid
 • ta vare på maten, forklare hvorfor det er viktig å gjøre det og fortelle om tradisjonelle måter å behandle organisk avfall på
 • gjennomføre
   måltider rundt et bål og andre tradisjonelle arenaer og bruke
  fortellinger til å reflektere
  over sikkerhet og hensyn til naturen
 • lage enkle og varierte måltider og samtale om måltidsskikker fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer, og om verdien av å spise sammen med andre

Underveisvurdering