TimetallMat og helse samisk (MHE02‑02)

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Barnetrinnet

Trinn Timer totalt
1.–7. trinn114 timer

Ungdomstrinnet

Trinn Timer totalt
8.–10. trinn83 timer