Markedsføring og ledelse (MFL01‑03)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Markedsanalyse og innsikt

Markedsstrategiske vurderinger

Faglig kreativitet og problemløsing