Markedsføring og ledelse (MFL01‑03)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Markedsføring og ledelse 1140
Markedsføring og ledelse 2140