Markedsføring og ledelse (MFL01‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier