Markedsføring og ledelse (MFL01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter markedsføring og ledelse 2

 • velge og bruke kilder, markedsførings- og ledelsesteorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og dagsaktuelle problemstillinger
 • utvikle og vurdere visjoner, forretningsideer og overordnede mål
 • drøfte og begrunne ulike faktorer som påvirker målgruppevalg
 • bruke situasjonsanalyse og bransjeanalyse og vurdere markedsstrategiske beslutninger
 • utvikle merkevarestrategier og vurdere posisjonering i merkevarebygging
 • utvikle distribusjonsstrategier og vurdere påvirkning av makt og avhengighet i en verdikjede
 • drøfte ulike faktorer som påvirker prissetting, og utvikle prisstrategier
 • vurdere og utvikle kommunikasjonsstrategier, utforske dagsaktuelle kommunikasjonskanaler og planlegge mediemiks
 • vurdere lederens rolle og funksjon i utviklingen av markedsstrategi og i internmarkedsføring
 • utvikle og begrunne helhetlige markedsstrategier og drøfte etisk bruk av konkurransemidler
 • vurdere hvordan virksomheter kan utvikle helhetlig markedsmiks, og utforske ulike metoder for å måle effekten av markedsføringstiltakene
 • drøfte virksomheters samfunnsansvar ut fra et etisk, lovmessig og forretningsmessig perspektiv, og vurdere dette opp mot virksomhetens omdømme
 • vurdere bærekraftige valg for virksomheter med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold

Underveisvurdering

Standpunktvurdering