Markedsføring og ledelse (MFL01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter markedsføring og ledelse 2

 • velge og
  bruke
  kilder, markedsførings- og ledelsesteorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og dagsaktuelle problemstillinger
 • utvikle
  og
  vurdere
  visjoner, forretningsideer og overordnede mål
 • drøfte
  og begrunne ulike faktorer som påvirker målgruppevalg
 • bruke
  situasjonsanalyse og bransjeanalyse og
  vurdere
  markedsstrategiske beslutninger
 • utvikle
  merkevarestrategier og
  vurdere
  posisjonering i merkevarebygging
 • utvikle
  distribusjonsstrategier og
  vurdere
  påvirkning av makt og avhengighet i en verdikjede
 • drøfte
  ulike faktorer som påvirker prissetting, og
  utvikle
  prisstrategier
 • vurdere
  og
  utvikle
  kommunikasjonsstrategier,
  utforske
  dagsaktuelle kommunikasjonskanaler og
  planlegge
  mediemiks
 • vurdere
  lederens rolle og funksjon i utviklingen av markedsstrategi og i internmarkedsføring
 • utvikle
  og begrunne helhetlige markedsstrategier og
  drøfte
  etisk bruk av konkurransemidler
 • vurdere
  hvordan virksomheter kan
  utvikle
  helhetlig markedsmiks, og
  utforske
  ulike metoder for å måle effekten av markedsføringstiltakene
 • drøfte
  virksomheters samfunnsansvar ut fra et etisk, lovmessig og forretningsmessig perspektiv, og
  vurdere
  dette opp mot virksomhetens omdømme
 • vurdere
  bærekraftige valg for virksomheter med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold

Underveisvurdering

Standpunktvurdering