Markedsføring og ledelse (MFL01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter markedsføring og ledelse 1

 • velge og bruke
  kilder, markedsførings- og ledelsesteorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og dagsaktuelle problemstillinger
 • vurdere
  forhold som påvirker forbrukeratferd, og reflektere
  over psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer
 • utvikle
  forretningsideer og mål for virksomheten og vurdere
  aktuelle målgrupper
 • bruke
  og utvikle
  markedsundersøkelser for å utforske
  og få innsikt i markeder og målgrupper
 • gjennomføre
  situasjonsanalyser som grunnlag for beslutninger
 • utforske
  produkt- og merkevarestrategier og vurdere
  hvordan virksomheter bruker produkter som konkurransemiddel
 • utforske
  ulike distribusjonsstrategier i markedsføring og vurdere
  hvordan virksomheter bruker distribusjon som konkurransemiddel
 • utforske
  ulike prisstrategier og prissettingsmetoder og vurdere
  hvordan virksomheter bruker pris som konkurransemiddel
 • utforske
  ulike kommunikasjonsstrategier og vurdere
  hvordan virksomheter bruker markedskommunikasjon som konkurransemiddel
 • planlegge
  mediemiks og utvikle
  innhold for ulike kanaler i markedskommunikasjon
 • utforske
  og vurdere
  hvordan virksomheter kombinerer bruk av konkurransemidler
 • reflektere
  over og vurdere
  rollen til personalet og ledelsen i gjennomføring av virksomhetens markedsføringsstrategi
 • utforske
  og følge gjeldende regelverk for markedsføring og vurdere
  virksomhetens etiske ansvar
 • reflektere
  over sammenhengen mellom markedsføring og bærekraftig utvikling ut fra sosiale, økonomiske og miljømessige forhold

Underveisvurdering

Standpunktvurdering