Markedsføring og ledelse (MFL01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter markedsføring og ledelse 1

 • velge og bruke kilder, markedsførings- og ledelsesteorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og dagsaktuelle problemstillinger
 • vurdere forhold som påvirker forbrukeratferd, og reflektere over psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer
 • utvikle forretningsideer og mål for virksomheten og vurdere aktuelle målgrupper
 • bruke og utvikle markedsundersøkelser for å utforske og få innsikt i markeder og målgrupper
 • gjennomføre situasjonsanalyser som grunnlag for beslutninger
 • utforske produkt- og merkevarestrategier og vurdere hvordan virksomheter bruker produkter som konkurransemiddel
 • utforske ulike distribusjonsstrategier i markedsføring og vurdere hvordan virksomheter bruker distribusjon som konkurransemiddel
 • utforske ulike prisstrategier og prissettingsmetoder og vurdere hvordan virksomheter bruker pris som konkurransemiddel
 • utforske ulike kommunikasjonsstrategier og vurdere hvordan virksomheter bruker markedskommunikasjon som konkurransemiddel
 • planlegge mediemiks og utvikle innhold for ulike kanaler i markedskommunikasjon
 • utforske og vurdere hvordan virksomheter kombinerer bruk av konkurransemidler
 • reflektere over og vurdere rollen til personalet og ledelsen i gjennomføring av virksomhetens markedsføringsstrategi
 • utforske og følge gjeldende regelverk for markedsføring og vurdere virksomhetens etiske ansvar
 • reflektere over sammenhengen mellom markedsføring og bærekraftig utvikling ut fra sosiale, økonomiske og miljømessige forhold

Underveisvurdering

Standpunktvurdering