Markedsføring og ledelse (MFL01‑03)
Gyldighet og innføring