Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Tverrfaglege tema

Ingen valde

Demokrati og medborgarskap