Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter design og visualisering

 • utvikle design for ulike målgrupper ved å bruke teknikkar for idéutvikling og kreativitet
 • vurdere og bruke relevante verktøy og designteknikkar innanfor lyd og bilete i ulike sjangrar og format
 • produsere og forstå kode til bruk i design- og publiseringsløysingar
 • beskrive og bruke verkemiddel frå ulike mediehistoriske epokar og tidsaktuelle sjangrar i eigne produksjonar
 • bruke komposisjonsprinsipp i medieprodukt og drøfte korleis dei ulike elementa påverkar kvarandre
 • velje komposisjon, typografi, farge og layout tilpassa bodskap og oppdragsgivar
 • beskrive og bruke ulike typar lyssetjing som verkemiddel for å framheve form, struktur, farge og bodskap
 • beskrive prinsipp for merkevarebygging og utvikle identitetsdesign
 • formidle ein bodskap ved hjelp av ulike verkemiddel
 • utforske og designe engasjerande brukaropplevingar i digitale og fysiske rom
 • gjere greie for og følgje regelverk og retningslinjer for universell utforming og personvern

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering