Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Kjerneelement

Ingen valde

Etikk, lovverk og yrkesutøving

Design og kreativitet

Teknologi og produksjon

Kommunikasjon og historieforteljing