Matematihkka P (MAT08‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1P-Y vuoktačuohppi, lieđit, sisbiras ja eksponerendesign

  • árvvoštallat válljejumiid mat gusket persovnnalaš ekonomiijii ja reflekteret váikkuhusain váldit loana ja geavahit kredihttakoartta
  • dulkot ja geavahit hámuid mat gusket árgabeaivái ja bargoeallimii
  • dulkot ja geavahit ovttastuvvon mihttoovttadagaid praktihkalaš oktavuođain ja válljet heivvolaš mihttoovttadaga
  • viežžat dáhtaid praksisgiettis, sullii rehkenastit ja meroštallat ja ráhkadit ulbmillaš ovdanbuktimiid bohtosiid ja ovdanbuktit daid
  • lohkat, geavahit ja ráhkadit rehkenastinárkka go bargá bušeahtaiguin, fálaldagaiguin ja gollomeroštallamiiguin mat gusket vuoktačuohppamii, liđiide, sisbirrasii ja eksponerendesignii, ja árvvoštallat mo iešguđet fáktorat váikkuhit bohtosii
  • suokkardit ja geavahit geometralaš govvosiid iešvuođaid ja meroštallat guhkkodagaid, čiegaid, areála, voluma, gori ja mihttoláva čuolbmačoavdimis vuoktačuohppis, liđiin, sisbirrasis ja eksponerendesignas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan