Matematihkka P (MAT08‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1P-Y teknologiija- ja industriijafága

 • árvvoštallat
  válljejumiid mat gusket persovnnalaš ekonomiijii ja reflekteret
  váikkuhusain váldit loana ja geavahit
  kredihttakoartta
 • dulkot
  ja geavahit
  hámuid mat gusket árgabeaivái ja bargoeallimii
 • dulkot
  ja geavahit
  ovttastuvvon mihttoovttadagaid praktihkalaš oktavuođain ja válljet heivvolaš mihttoovttadaga
 • viežžat dáhtaid praksisgiettis, sullii rehkenastit ja meroštallat ja ráhkadit ulbmillaš ovdanbuktimiid bohtosiid ja ovdanbuktit daid
 • dahkat meroštallamiid ja árvvoštallamiid mat gusket mihtidandárkilvuhtii ja gierdilvuhtii
 • suokkardit
  ja geavahit
  geometralaš govvosiid iešvuođaid ja meroštallat guhkkodagaid, čiegaid, areála, voluma, gori ja mihttoláva čuolbmačoavdimis teknologiija- ja industriijafágas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan