Matematihkka P (MAT08‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1P-Y teknologiija- ja industriijafága

  • árvvoštallat válljejumiid mat gusket persovnnalaš ekonomiijii ja reflekteret váikkuhusain váldit loana ja geavahit kredihttakoartta
  • dulkot ja geavahit hámuid mat gusket árgabeaivái ja bargoeallimii
  • dulkot ja geavahit ovttastuvvon mihttoovttadagaid praktihkalaš oktavuođain ja válljet heivvolaš mihttoovttadaga
  • viežžat dáhtaid praksisgiettis, sullii rehkenastit ja meroštallat ja ráhkadit ulbmillaš ovdanbuktimiid bohtosiid ja ovdanbuktit daid
  • dahkat meroštallamiid ja árvvoštallamiid mat gusket mihtidandárkilvuhtii ja gierdilvuhtii
  • suokkardit ja geavahit geometralaš govvosiid iešvuođaid ja meroštallat guhkkodagaid, čiegaid, areála, voluma, gori ja mihttoláva čuolbmačoavdimis teknologiija- ja industriijafágas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan