Matematihkka P (MAT08‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1P-Y restauránta- ja biebmofágat

  • árvvoštallat válljejumiid mat gusket persovnnalaš ekonomiijii ja reflekteret váikkuhusain váldit loana ja geavahit kredihttakoartta
  • dulkot ja geavahit hámuid mat gusket árgabeaivái ja bargoeallimii
  • dulkot ja geavahit ovttastuvvon mihttoovttadagaid praktihkalaš oktavuođain ja válljet heivvolaš mihttoovttadaga
  • viežžat dáhtaid praksisgiettis, sullii rehkenastit ja meroštallat ja ráhkadit ulbmillaš ovdanbuktimiid bohtosiid ja ovdanbuktit daid
  • lohkat, geavahit ja ráhkadit rehkenastinárkka go bargá bušeahtaiguin, fálaldagaiguin ja gollomeroštallamiiguin mat gusket restauránta- ja biebmofágaide, ja árvvoštallat mo iešguđet fáktorat váikkuhit bohtosii
  • dulkot ja rehkenastit biebmo- ja energiijasisdoalu, ja rehkenastit gaskal iešguđetlágan ovttastuvvon ovttadagaid mat gusket restauránta- ja biebmofágaide

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan