Matematihkka P (MAT08‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1P-Y restauránta- ja biebmofágat

 • árvvoštallat
  válljejumiid mat gusket persovnnalaš ekonomiijii ja
  reflekteret
  váikkuhusain váldit loana ja
  geavahit
  kredihttakoartta
 • dulkot
  ja
  geavahit
  hámuid mat gusket árgabeaivái ja bargoeallimii
 • dulkot
  ja
  geavahit
  ovttastuvvon mihttoovttadagaid praktihkalaš oktavuođain ja válljet heivvolaš mihttoovttadaga
 • viežžat dáhtaid praksisgiettis, sullii rehkenastit ja meroštallat ja ráhkadit ulbmillaš ovdanbuktimiid bohtosiid ja ovdanbuktit daid
 • lohkat,
  geavahit
  ja ráhkadit rehkenastinárkka go bargá bušeahtaiguin, fálaldagaiguin ja gollomeroštallamiiguin mat gusket restauránta- ja biebmofágaide, ja
  árvvoštallat
  mo iešguđet fáktorat váikkuhit bohtosii
 • dulkot
  ja rehkenastit biebmo- ja energiijasisdoalu, ja rehkenastit gaskal iešguđetlágan ovttastuvvon ovttadagaid mat gusket restauránta- ja biebmofágaide

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan