Matematihkka P (MAT08‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1P-Y elektro ja dihtorteknologiija

 • árvvoštallat
  válljejumiid mat gusket persovnnalaš ekonomiijii ja
  reflekteret
  váikkuhusain váldit loana ja
  geavahit
  kredihttakoartta
 • dulkot
  ja
  geavahit
  hámuid mat gusket árgabeaivái ja bargoeallimii
 • dulkot
  ja
  geavahit
  ovttastuvvon mihttoovttadagaid praktihkalaš oktavuođain ja válljet heivvolaš mihttoovttadaga
 • geavahit
  iešguđetlágan strategiijaid čoavdit ovttamađodagaid
 • čilget sinusa, cosinusa ja tangeanssa definišuvnnaid,
  dulkot
  definišuvnnaid gráfalaččat ja čatnat daid ovdamearkkaide elektros ja dihtorteknologiijas
 • geavahit
  trigonometriija rehkenastit guhkkodagaid, čiegaid ja areálaid golmmačiegagiid areálaid čuolbmačoavdimis huksen- ja ráhkadusteknihkas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan