Matematihkka P (MAT08‑01)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit maŋŋá matematihkka 1P-Y elektro ja dihtorteknologiija

  • árvvoštallat válljejumiid mat gusket persovnnalaš ekonomiijii ja reflekteret váikkuhusain váldit loana ja geavahit kredihttakoartta
  • dulkot ja geavahit hámuid mat gusket árgabeaivái ja bargoeallimii
  • dulkot ja geavahit ovttastuvvon mihttoovttadagaid praktihkalaš oktavuođain ja válljet heivvolaš mihttoovttadaga
  • geavahit iešguđetlágan strategiijaid čoavdit ovttamađodagaid
  • čilget sinusa, cosinusa ja tangeanssa definišuvnnaid, dulkot definišuvnnaid gráfalaččat ja čatnat daid ovdamearkkaide elektros ja dihtorteknologiijas
  • geavahit trigonometriija rehkenastit guhkkodagaid, čiegaid ja areálaid golmmačiegagiid areálaid čuolbmačoavdimis huksen- ja ráhkadusteknihkas

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan