VurderingsordningMatematikk 2P-Y (MAT06‑04)

Standpunktvurdering

Eksamen for elevar

Eksamen for privatistar