Grunnleggjande ferdigheiterMatematikk 2P-Y (MAT06‑04)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter