Fagrelevans og sentrale verdiarMatematikk 2P-Y (MAT06‑04)