Matematikk 2P-Y (MAT06‑04)
Kjerneelement

Utforsking og problemløysing

Modellering og anvendingar

Resonnering og argumentasjon

Representasjon og kommunikasjon

Abstraksjon og generalisering

Matematiske kunnskapsområde