Planleggingsverktøy i læreplanvisningen

Planleggingsverktøyet gir støtte til å bruke de nye læreplanene. Det er frivillig å bruke.

Logg deg inn i planleggingsverktøyet

I verktøyet kan dere:

  • planlegge opplæring direkte fra læreplanen
  • hente ulike deler fra læreplanene
  • legge inn tekst og lenker
  • planlegge på tvers av fag
  • samarbeide med andre
  • dele planer

Dere kan bruke verktøyet til å planlegge for trinn de nye læreplanene gjelder for. Skoleåret 2021–22 gjelder de nye læreplanene for 1.–10. trinn, vg1 og vg2. Det er også mulig å planlegge for yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2 ved å hente kompetansemål fra vg3-planene.

Tekniske spørsmål

Har du tekniske spørsmål, så send en e-post til lpv@udir.no. Hvis du bytter Feide-bruker, så hjelper vi deg også med å koble planer du allerede har til din nye Feide-bruker.

Endringer

Vi går igjennom alle innspillene vi får, og med jevne mellomrom prioriterer vi hva vi gjør av endringer.

Tilgang til planleggingsverktøyet

Skoleeiere som ønsker at lærere og ansatte på sine skoler skal ha tilgang til verktøyet, må få Feide-administrator til å aktivere det i Feides kundeportal.