Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • utforske
  eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre
 • utforske
  og gjennomføre
  grunnleggjande bevegelsar som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føresetnader
 • øve
  på å avlevere, ta imot og leike med ulike reiskapar og balltypar
 • leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø
 • leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn
 • forstå
  og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar
 • utforske
  naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider
 • forstå
  og praktisere turreglar og bruke
  klede etter vêr og forhold i naturen
 • øve
  på trygg ferdsel i trafikken
 • øve
  på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp

Undervegsvurdering