Kroppsøving (KRO01‑05)
Fagrelevans og sentrale verdiar