Videregående opplæring

FagkodeTittel
HEA2005Helsefremmende arbeid
HEA2006Kommunikasjon og samhandling
HEA2007Yrkesliv i helsearbeiderfag
HEA2008Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag