Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04)
Fagenes relevans og sentrale verdier