Grunnleggjande ferdigheiterGeografi (GEO01‑02)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter