Fysikk (FYS01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier