Fysikk (FYS01‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister