Fysikk (FYS01‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Fysikk 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Fysikk 2 (kompetansemål)