Gyldighet og innføringFysikk (FYS01‑02)

Gjeldende versjon

Fysikk 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Fysikk 2 (kompetansemål)