Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
FJE3004Fjell- og bergverksfaget, fordjupingsområde fjellsikring
FJE3005Fjell- og bergverksfaget, fordjupingsområde knuseverk
FJE3006Fjell- og bergverksfaget, fordjupingsområde bergsprenging
FJE3103Fjell- og bergverksfaget, fordjupingsområde fjellsikring, skriftleg
FJE3104Fjell- og bergverksfaget, fordjupingsområde knuseverk, skriftleg
FJE3105Fjell- og bergverksfaget, fordjupingsområde bergsprenging, skriftleg