Vg3 fjell- og bergverksfaget (FJE03‑03)
Kjerneelement

Boring, sprenging og sikring

Maskiner og maskinstyring

Helse, miljø og sikkerheit