Nye læreplaner med fordypningsområder – vg3 opplæring i bedrift

Vi har publisert fire nye læreplaner med fordypningsområder. Tre av læreplanene er innen bygg- og anleggsteknikk. En av læreplanene er innen teknologi- og industrifag. 

Hva er læreplaner med fordypningsområder?

En læreplan med fordypningsområder gjelder ett lærefag og fører til samme fagbrev/svennebrev og samme yrkesbetegnelse, men læreplanen har ulike fordypningsområder du kan velge mellom. Hvilket fordypningsområde du har valgt skal stå på vitnemålet. Det er ikke mulig å velge flere fordypningsområder.

Læreplanen har ett sett kompetansemål for hvert av fordypningsområdene. Noen av kompetansemålene er spesifikke for fordypningsområdet, men de fleste er like. Dermed blir både bredden i faget og fordypning ivaretatt. "Om faget" i læreplanen er felles for alle fordypningsområdene.

Bygg- og anleggsteknikk

Vg3 trevare- og bygginnredningsfaget, skifter navn til vg3 snekkerfaget. Fordypningsområdene er:

 • innredning
 • dør og vinduer
 • trapp

Se læreplan i vg3 snekkerfaget med fordypningsområder

Vg3 limtreproduksjonsfaget og vg3 trelastfaget er slått sammen til vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget. Fordypningsområdene er:

 • konstruksjonslimtre
 • limtreplater og komponenter
 • høvellastproduksjon
 • skurlastproduksjon

Se læreplan i vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget med fordypningsområder

Vg3 fjell- og bergverksfaget får fordypningsområdene:

 • fjellsikring
 • knuseverk
 • bergsprenging

Se læreplan i vg3 fjell- og bergverksfaget med fordypningsområder

Teknologi- og industrifag

De fem industritekstilfagene er slått sammen til vg3 industritekstilfaget. Fordypningsområdene er:

 • farging, trykking og etterbehandling
 • garnframstilling
 • industrisøm
 • trikotasje
 • veving

Se læreplan i vg3 industritekstilfaget med fordypningsområder

Fordypningsområder i andre lærefag

Det er mulig å foreslå læreplaner med fordypningsområder i andre lærefag. Læreplaner med fordypningsområder er et alternativ til splitting av lærefag, til sammenslåing av fag eller opprettelse av nye lærefag. Hensikten med å innføre fordypningsområder på vg3 er å bidra til mer relevant kompetanse i et arbeidsmarked i endring. Fordypningsområdene skal ikke være så smale at sluttkompetansen kan begrense fagarbeiderens muligheter i arbeidsmarkedet.

Foreslå endringer i yrkesfag