Ønsker du å foreslå endringer i yrkesfaglige utdanningsprogram? Her finner du ut hvordan du kan gå fram.

Det kan være mange årsaker til behov for å gjøre endringer i yrkesfaglige utdanningsprogram. Eksempler på årsaker kan være:

Hvordan foreslå endringer?

For å foreslå endringer, må du bruke skjemaet under. Skjemaet har spørsmål som skal sikre at forslagene er grundig begrunnet. Du må derfor fylle ut alle feltene i skjemaet. Etter at du har sendt inn skjemaet, vil du bli kontaktet av en saksbehandler i Utdanningsdirektoratet.

Foreslå endringer i yrkesfaglige utdanningsprogram

Behandling av endringsforslag

Utdanningsdirektoratet følger utredningsinstruksen. Den inneholder viktige spørsmål som vi må svare på når vi skal gjøre endringer i utdanningstilbudene. Utredningen skal beskrive hva forslaget til endring innebærer, begrunnelsen for endring og hvilke konsekvenser en slik endring kan få. Det er derfor viktig at vi får god informasjon fra deg som kommer med endringsforslagene. Siden endringsforslagene er knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogram er vi spesielt opptatt om arbeidslivet vil etterspørre lærlinger og fagarbeidere i utdannelsen vi gjør endringer i. Med utgangspunkt i denne informasjonen vurderer vi ulike tiltak som kan løse utfordringen, og gir en anbefaling. Utdanningsdirektoratet får råd av de faglige rådene i alle saker. Dette er beskrevet i Mandat og retningslinjer for samarbeid mellom SRY, faglige råd og Udir. Utredningen blir sendt på offentlig høring slik at berørte kan uttale seg og bli oppmerksomme på at det kan komme en endring.

Kunnskapsdepartementet fastsetter endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Utdanningsdirektoratet fastsetter endringer i læreplanene I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.