Mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Utdanningsdirektoratet 2021–2025

Mandatet og retningslinjene beskriver rådenes oppgaver og sammensetning og gir føringer for samarbeidet mellom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og utdanningsmyndighetene i oppnevningsperioden 2021–2025.

Hvis det blir behov for endringer i retningslinjene i løpet av oppnevningsperioden, skal det skje i samarbeid mellom SRY og Utdanningsdirektoratet.

Gjeldende fra september 2021.