Vg3 fjell- og bergverksfaget (FJE03‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar