Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
FFA2004Fartøy og reiskapar
FFA2005Fangst og kvalitet
FFA2006Tverrfagleg eksamen fiske og fangst