Vg2 fiske og fangst (FFA02‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar